Vlastivědný ústav, z. ú.

byl do rejstříku ústavů zapsán 16. května 2016 s identifikačním číslem 050 72 557.

Jeho zakladatelkou je Svatava Pátková, šéfredaktorka vlastivědných časopisů, autorka bezpočtu vlastivědných článků, tvůrkyně více než 400 (k 4.2024) reportáží pořadu Toulavá kamera České televize (spolu s kameramany Ladislavem Moulisem a Pavlem Kalistou).

Vlastivědný ústav je založen za účelem

  • shromažďování a zpřístupňování vlastivědných informací o České republice a jejím příhraničí
  • motivace veřejnosti k zájmu o vlastivědu České republiky
  • podpory kvalitního vzdělávání v oblasti vlastivědy České republiky
  • podpory seznamování s vlastivědou České republiky spojeného s aktivním pohybem.

Vedlejší činnosti ústavu je publikační činnost – vydávání tištěného a on-line časopisu a provozování on-line databáze vlastivědných informací o České republice.